Ontwerp-Advies

Locatiebezoek, aangeven wensen en budget.

Voordat ik een ontwerp of advies opstel neem ik met u op locatie de wensen en mogelijkheden door. Op deze manier kan ik zowel uw wensen als de uitgangspunten op locatie meenemen in het (tuin)ontwerp. Uw wensen staan hierin centraal, immers bent u de gebruiker van de tuin. Het is verstandig om ook direct de kosten / het budget in ogenschouw te nemen zodat hier met het ontwerpen rekening mee kan worden gehouden.


Opstellen ontwerp en begroting

Nadat de uitgangspunten van zowel u alsmede de locatie bekend zijn, zal ik een ontwerp opstellen met een bijbehorende begroting. Op deze manier heeft u in een vroeg stadium duidelijkheid over het ontwerp en de bijbehorende kosten. Het ontwerp en de begroting spreken we gezamenlijk door en pas ik waar nodig is aan om zodoende tot een definitief ontwerp te komen.


Opstellen landschappelijk inpassings-advies

Heeft  u een landschappelijk advies/ontwerp nodig voor een landschappelijke inpassing van bijv. een nieuwe woning, bedrijf of een agrarische schuur? Dit kan ik geheel voor u verzorgen. U ontvangt dan  een rapportage met inventarisatie, analyse en aanbevelingen incl. schetsontwerp/beplantingsadvies. Ook de contacten met de gemeente kan ik hierbij onderhouden.