Aanleg

Voorbereiding

Nadat het  ontwerp gereed is en er tot een overeenstemming is gekomen over de aanlegprijs zal er een afspraak gemaakt worden over de uitvoering. Hierbij zal ik rekening houden met eventuele levertijden van de te gebruiken materialen, de wensen van u als klant en de beschikbaarheid van mijzelf.


Uitvoering

Als de materialen beschikbaar zijn kan er gestart worden met de realisatie van de tuin. De uitvoeringswijze is er op gericht om uw tuin op een zo goed en efficiënt mogelijke manier gereed te krijgen, waarbij de kwaliteit van het eindresultaat altijd voorop staat.  


Werkzaamheden die ik kan uitvoeren bij de aanleg van uw tuin zijn onder andere:

  • Grondwerkzaamheden
  • Bestratingswerkzaamheden
  • Aanbrengen half-verhardingen (grind/split)
  • Aanplant beplantingen/bomen
  • Aanplant hagen
  • Plaatsen schuttingen
  • Plaatsen poort
  • Aanbrengen graszoden/inzaaien gazon
  • Ingraven trampoline
  • etc.